ASUS ROG G551JX - Ikke-stemme udstyr 

background image

Ikke-stemme udstyr

Telefonsvarere og telefoner med højtaler kan, såvel som modemmer, faxmaskiner,

automatiske opkaldere og alarmsystemer, være omfattet. Udstyr, i hvilket ende-til-

ende talekvaliteten er lovmæssigt styret (f.eks. håndsættelefoner og i nogle lande

også trådløse telefoner), er undtaget.

background image

122

Notebook PC E-Manual

Nedenstående oversigt viser landene i øjeblikket

under CTR21 standard.

Land

Anvendt

Flere tester

Østrig

1

Ja

Nej

Belgien

Ja

Nej

Tjekkiet

Nej

Ikke omfattet

Danmark

1

Ja

Yes

Finland

Ja

Nej

Frankrig

Ja

Nej

Tyskland

Ja

Nej

Grækenland

Ja

Nej

Ungarn

Nej

Ikke omfattet

Island

Ja

Nej

Irland

Ja

Nej

Italien

Afventer

Afventer

Israel

Nej

Nej

Lichtenstein

Ja

Nej

Luxembourg

Ja

Nej

Holland

1

Ja

Ja

Norge

Ja

Nej

Polen

Nej

Ikke omfattet

Portugal

Nej

Ikke omfattet

Spanien

Nej

Ikke omfattet

Sverige

Ja

Nej

Svejts

Ja

Nej

England, UK

Ja

Nej

background image

Notebook PC E-Manual

123

Disse oplysninger er kopieret fra CETECOM og gives uden garanti. For

opdateringer til oversigten, gå til http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.

html

1 Nationale krav gælder kun, hvis udstyret bruger impulstastning (hvis

producenten anfører i brugervejledningen, at udstyret kun er beregnet til at

understøtte DTMF signalering, er yderligere testning unødvendig).

I Holland kræves yderligere testning for serieforbindelser og opkald-id indikering.