ASUS ROG G551JX - Federal communications commission erklæring

background image

Federal communications commission erklæring

Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår:

Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og

Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der

kan forårsage uønsket drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en

klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission

(FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse

mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer,

bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i

overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på

radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde

interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio

eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret,

er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller

flere af følgende foranstaltninger:

Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.

Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.

background image

124

Notebook PC E-Manual

Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor

modtageren er forbundet.

Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.

ADVARSEL! Brugen af skærmet type netledning er påkrævet for at kunne opfylde

FCC grænseværdier for udstråling og for at forhindre interferens til tætliggende

radio og fjernsynsmodtagelse. Det er essentielt, at kun den medfølgende netledning

bliver brugt. Brug kun skærmet kabel til at forbinde I/O enheder til dette udstyr. Du

er advaret om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af

den myndighed, der er ansvarlig for opfyldelse, kan ødelægge din autorisation til at

bruge udstyret.

(Gentrykt fra Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC:

Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S.

Government Printing Office.)