ASUS ROG G551JX - CE mærkning advarsel

background image

CE mærkning advarsel

CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth

Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne

2004/108/EC vedrørende ”Elektromagnetisk kompatibilitet” og 2006/95/EC , ”

Lavspændingsdirektivet”.

CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth

Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og –

kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr

og gensidig anerkendelse af overensstemmelse.

background image

126

Notebook PC E-Manual

Begrænsning på trådløse frekvensbånd i

Frankrig

Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den “worst

case” maksimum autoriserede effekt indendørs er:

10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

BEMÆRK: Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på

private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig

autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret

effekt på100mW i 2446,5–2483,5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlige

områder er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet:

Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW

Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW