ASUS ROG G551JX - Sådan bruger du din Notebook PC

background image

Sådan bruger du din Notebook PC

Denne bærbare PC må kun bruges i omgivelser med

temperaturer på mellem5 °C (41°F) og 35 °C (95 °F).

Tjek på mærkaten i bunden af Notebook PC, at din

adapter passer med el-tilførslen.

For at forhindre generende varme eller skade som

følge af denne må du ikke anbringe Notebook PC'en

i dit skød eller nær nogen del af din krop.

Brug IKKE ødelagte netledninger, tilbehør eller

andre perifere enheder.

Mens enheden er tændt skal du altid sørge for, at

du ikke bærer eller tildækker din Notebook PC med

materialer, som kan reducere luftventilationen.

Undgå at stille Notebook PC'en på ujævne eller

ustabile arbejdsoverflader.

Du kan lægge din Notebook PC i

røntgenmaskinerne i lufthavne (disser anvendes

på genstande, der sættes på transportbæltet), men

den må ikke udsættes for magnetiske detektorer og

magnetstave.

Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om

relaterede tjenester på flyet, som du kan bruge,

samt mulige begrænsninger, der skal overholdes,

når du bruger din Notebook PC på flyet.

background image

Notebook PC E-Manual

11