ASUS ROG G551JX - Installation af harddiskdrevet

background image

Installation af harddiskdrevet

Der henvises til følgende trin, hvis du skal erstatte harddisken på din

bærbare computer.

VIGTIGT! Du kan købe en harddisk fra autoriserede forhandlere af denne

notebook-pc for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.

ADVARSEL! Inden du fjerner harddiskens dæksel, skal du frakoble alle

forbundne, perifere enheder, alle telefon- og telekommunikationslinjer

samt strømstikket (netstrøm, batterienhed osv).

BEMÆRK:

Undersiden på din notebook-pc’s kan være anderledes fra model til

model, men installationen af harddisken er den samme.

Det anbefales at du udskifter harddisken under professionelt opsyn.

Du kan også besøge et autoriseret kundeservicecenter for yderligere

hjælp.

background image

Notebook PC E-Manual

97

A.

Løs skruen på din bærbare computers dæksel.

B.

Træk dækslet af og fjern det helt fra din bærbare computer.

background image

98

Notebook PC E-Manual

C.

Skru de skruer ud, der holder HDD-bakken i kabinettet.

background image

Notebook PC E-Manual

99

D.

(ekstraudstyr) Hvis der allerede sidder en harddisk i din notebook-

pc, skal harddiskbåsen afbrydes fra harddisk-porten, som vist på

billedet nedenfor.

background image

100

Notebook PC E-Manual

E.

Brug flappen på harddiskbåsen til, at trække den ud af kammeret.

HDD-bakke

background image

Notebook PC E-Manual

101

HDD-bakke

F.

(ekstraudstyr) Hvis der sidder en harddisk i harddiskbåsen, kan

den tages ud på følgende måde:

1.

Fjern alle skruerne på siderne af harddiskbåsen.

2.

Tag den gamle harddisk ud af harddiskbåsen, og læg den på

en flad og tør overflade med printpladen opad, som vist på

billedet nedenfor.

Gamle harddisk

background image

102

Notebook PC E-Manual

G.

Placer den nye harddisk med dens PCB (printplade) nedad mod

harddisk-bakken. Sørg for, at harddiskens stik ikke klemmes af

harddisk-bakken.

H.

Skru skruerne på igen og spænd dem til.

Nye harddisk

HDD-bakke

background image

Notebook PC E-Manual

103

I.

Sæt harddisk-bakken tilbage i computeren, med harddisk-stikket

i den bærbare computers harddisk-port. Skub harddisk-bakken

ind, indtil den forbindes med den bærbare computer.

J.

Skru harddisk-bakken fast med skruerne, som du fjernede før.

background image

104

Notebook PC E-Manual

K.

Sæt låget på kammeret igen.

L

Fastspænd låget igen, med skruerne du fjernede tidligere.

background image

Notebook PC E-Manual

105