ASUS ROG G551JX - Advanced options (Avancerede indstillinger)

background image

Advanced options (Avancerede indstillinger)

Brug Advanced options (Avancerede indstillinger) til at udføre

yderligere fejlfindingshandlinger på Notebook PC'en.

Sådan får du adgang hertil under POST:

1.

Genstart Notebook PC'en og tryk på

under

POST.

2.

Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose

an option (Vælg en mulighed) og tryk så på

Troubleshoot (Fejlfinding).

3.

Tryk på Advanced options (Avancerede

indstillinger).

4.

Vælg på skærmen Advanced options (Avancerede

indstillinger) den fejlfindingsmulighed, du vil

udføre.

5.

Følg de efterfølgende trin for at udføre processen.

Sådan bruges System Image Recovery (Genoprettelse af

systemafbildning)

Under Advanced options (Avancerede indstillinger) kan du bruge

System Image Recovery (Genoprettelse af systemafbildning) til at

genoprette systemet ved hjælp af en særlig afbildningsfil.

Sådan får du adgang hertil under POST:

1.

Genstart Notebook PC'en og tryk på

under

POST.

2.

Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose

an option (Vælg en mulighed) og tryk så på

Troubleshoot (Fejlfinding).

3.

Tryk på Advanced options (Avancerede

indstillinger).

background image

94

Notebook PC E-Manual

4.

Vælg på skærmen Advanced options (Avancerede

indstillinger) System Image Recovery

(Genoprettelse af systemafbildning).

5.

Vælg en konto, som du vil genoprette med en

systemafbildningsfil.

6.

Indtast adgangskoden for kontoen og tryk på

Continue (Fortsæt).

7. Vælg

Use the latest available system image

(recommended) (Anvend den senest

tilgængelige systemafbildning (anbefales))

og tryk på then tap Next (Næste). Du kan

også vælge Select a system image (Vælg en

systemafbildning), hvis systemafbildningen ligger

på en ekstern enhed eller dvd.

8.

Følg de efterfølgende trin for at udføre processen

for genoprettelse af systemafbildning.

BEMÆRK: Det anbefales kraftigt at sikkerhedskopiere

systemet jævnligt for at undgå datatab, hvis Notebook

PC'en ikke fungerer.

background image

Notebook PC E-Manual

95