ASUS ROG G551JX - BIOS

background image

BIOS

Basic Input and Output System (System for grundlæggende input/

output) (BIOS) lagrer indstillinger for systemhardware, der skal bruges

under start af Notebook PC-systemet.

Standard BIOS-indstillingerne kan bruges til de fleste brugssituationer

for Notebook PC'en. Du skal ikke ændre standard BIOS-indstillingerne,

bortset fra i følgende situationer:

Der vises en fejlmeddelelse på skærmen under opstart af

systemet, som beder dig køre BIOS Setup (BIOS-konfiguration).

Du har installeret en ny systemkomponent, der kræver yderligere

BIOS-indstillinger eller -opdateringer.

ADVARSEL: Hvis du anvender forkerte BIOS-indstillinger, kan systemet

blive ustabilt eller fejle ved genstart. Det anbefales stærkt kun at ændre

BIOS-indstillingerne med hjælp fra en uddannet servicetekniker.