ASUS ROG G551JX - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Brug Bluetooth til at gøre det lettere at overføre data trådløst til og fra

andre Bluetooth-enheder.

VIGTIGT! Sørg for at Airplane mode (Flytilstand) er slået fra, når du

vil aktivere Bluetooth-funktionen på Notebook PC'en. For yderligere

oplysninger henvises til afsnittet Flytilstand i denne manual.

Parring med andre Bluetooth-enheder

Du skal parre Notebook PC'en med andre Bluetooth-enheder for at

kunne overføre data. Dette gør du med touchpad'en på følgende måde:

1.

Åbn Charms bar.

2.

Tryk på

og så på Change PC Settings (Skift

PC-indstillinger).

3.

Under PC Settings (PC-indstillinger) vælger du

Devices (Enheder), trykker på Add a Device (Tilføj en

enhed) for at søge efter Bluetooth-enheder.

4.

Vælg en enhed fra listen. Sammenlign adgangskoden

på Notebook PC’en med adgangskoden, der er sendt

til den valgte enhed. Hvis de er ens, trykker du på Yes

(Ja) for at parre Notebook PC’en med enheden.

BEMÆRK: Ved nogle bluetooth-enheder bliver du muligvis

bedt om at indtaste adgangskoden fra Notebook PC’en.

background image

72

Notebook PC E-Manual

eller

1.

Åbn Charms bar.

2.

Tryk på

og på

.

3.

Flyt skyderen til højre for at slå Flytilstand til.

Tryk på

.