ASUS ROG G551JX - Sådan bruges det optiske drev

background image

Sådan bruges det optiske drev

BEMÆRK:

Den faktiske placering af den elektroniske udskubningsknap kan

variere afhængig af modellen af Notebook PC.

Det faktiske udseende af det optiske drev på din Notebook PC kan

være anderledes, afhængig af modellen, men den virker på samme

måde.

Isætning af optisk disk

1.

Når Notebook PC'en er tændt, skal du trykke på den elektronisk

udskubningsknap for at skubbe bakken ud.

background image

Notebook PC E-Manual

47

2.

Træk forsigtigt diskbakken lidt længere ud.

VIGTIGT! Pas på ikke at røre ved linsen på det optiske drev. Sørg for at der

ikke sidder noget i klemme under diskbakken.

3.

Hold disken om kanten med den trykte side opad og anbring den

forsigtigt på bakken.

4.

Tryk ned på diskens plastik midte, indtil den falder på plads på

bakken.

background image

48

Notebook PC E-Manual

5.

Skub forsigtigt på diskbakken for at lukke det optiske drev.

BEMÆRK: Når der læses data, kan man normalt høre, at drevet snurrer

rundt og vibrerer lidt.

Manuel udskubningshul

Hullet til manuel udskubning findes på porten til det optiske drev og

bruges til at skubbe diskbakken ud i tilfælde af, at den elektroniske

udskubningsknap ikke virker.

Du kan skubbe diskbakken ud manuelt ved at sætte en udrettet

papirclip i hullet til manuel udskubning og trykke let, indtil drevbakken

åbner.

ADVARSEL! Brug kun hullet til manuel udskubning, hvis den elektroniske

udskubningsknap ikke virker.

background image

Notebook PC E-Manual

49