ASUS ROG G551JX - Sådan oplader du Notebook PC’en.

background image

Sådan oplader du Notebook PC'en.

A.

Slut strømkablet til AC-DC omformeren.

B.

Sæt AV-strømadapteren i en 100~240 V strømkilde.

C.

Sæt DC-strømadapteren i Notebook PC’ens strømindgang (DC).

Oplad Notebook PC'en i 3 timer, før du bruger den i

batteridrift første gang.

BEMÆRK: Strømadapterens udseende kan variere afhængig af modellen

og din region.

BEMÆRK:

Oplysninger om strømadapter:

Indgangsspænding: 100–240V AC

Indgangsfrekvens: 50–60Hz

Rating udgangsstrøm: 6,32A (120W)

Rating udgangsspænding: 19V DC

background image

Notebook PC E-Manual

29

VIGTIGT!

Find mærkepladen til indgangene/udgangene på din notebook

pc, og sørg for at værdierne passer med din strømadapter. Nogle

notebook pc'er har flere strømværdier på udgangene afhængig af

den tilgængelige SKU.

Sørg for at Notebook PC'en er forbundet til strømadapteren, før du

tænder for den første gang. Vi anbefaler du slutter din notebook-pc

til en jordforbundet stikkontakt.

Stikkontakten skal være nem tilgængelig og være i nærheden af din

notebook-pc.

For at afbryde din notebook-pc fra strømforsyningen, skal du trække

stikket ud af stikkontakten.

ADVARSEL!
Læs venligst følgende forholdsregler til batteriet til din bærbare pc.

Batteriet inde i apparatet må kun tages ud af autoriserede teknikere

fra ASUS.

Batteriet, som bruges i denne enhed, kan udgøre en risiko for brand

eller forbrændinger pga. kemikalier, hvis det fjernes eller skilles ad.

For din personlige sikkerheds, bedes du venligst følge

advarselsmærkaterne.

Der er eksplosionsfare, hvis der indsættes en forkert type batterier.

Må ikke brændes.

Forsøg aldrig at kortslutte batteriet in din notebook-pc.

Forsøg aldrig at skille batteriet ad eller samle det.

Hold op med at bruge batteriet hvis det begynder at lække.

Batteriet og dets dele skal genbruges eller bortskaffes på en

miljørigtig måde.

Hold batteriet og andre små dele væk fra små børn.

background image

30

Notebook PC E-Manual