ASUS ROG G551JX - Sådan bruges fingerbevægelser på din berøringsskærm

background image

Sådan bruges fingerbevægelser på din

berøringsskærm

background image

32

Notebook PC E-Manual

Før fingeren fra øverste kant

Før fingeren

Før fingeren på

Startskærmen fra skærmens

øverste kant for at se linjen

Customize.

Før fingeren i en kørende

app fra øverste skærmkant

for at se dens menu.

Før fingeren for at rulle op og ned

og før fingeren for at panorere

skærmen til venstre eller højre.

Zoom ud

Zoom ind

Saml dine to fingre på

berøringspanelet.

Spred dine to fingre på

berøringspanelet.

background image

Notebook PC E-Manual

33

Tryk/dobbelttryk

Tryk og hold

Tryk på en app for at starte

den.

I skrivebordstilstand

dobbelttrykker du på et

program for at starte det.

For at flytte en app skal du

holde app-flisen og trække

den til det ønskede sted.

For at lukke en app skal

du trykke og holde på

topsiden af den kørende

app og trække den ned til

bunden af skærmen for at

lukke den.

background image

34

Notebook PC E-Manual

Stryg opad

Stryg nedad

Stryg opad på startskærmen, for at

åbne Apps-skærmen.

Stryg nedad på Apps-skærmen,

for at vende tilbage til

startskærmen.

background image

Notebook PC E-Manual

35