ASUS ROG G551JX - Set oppefra

background image

Set oppefra

BEMÆRK: Tastaturets layout kan variere efter område eller land.

background image

Notebook PC E-Manual

15

* på udvalgte modeller

Kamera

Det indbyggede kamera giver dig mulighed for at tage billeder

og optage videoer med Notebook PC’en.

Kameraindikator

Kameraindikatoren viser, hvornår det indbyggede kamera

anvendes.

Skærmpanel

Skærmpanelet giver en god fremvisning af billeder, videoer og

andre multimediefiler på Notebook PC’en.

Berøringsskærmen*

Berøringsskærmen giver en god fremvisning af billeder, videoer

og andre multimediefiler på Notebook pc’en. Skærmen giver dig

mulighed for, at betjene din notebook-pc ved brug af forskellige

fingerbevægelser.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Sådan

bruges fingerbevægelser på din berøringsskærm i denne manual.

Højttaler

De indbyggede højttalere giver dig mulighed for, at lytte til

lyd direkte på din notebook-pc. Lydfunktionerne på denne

notebook-pc er styret af software.

background image

16

Notebook PC E-Manual

Tastatur

Tastaturet er af QWERTY-typen i fuld størrelse med en

trykdybde, der giver behagelig indtastning. Du kan også bruge

funktionstasterne på det, hvorved du har hurtig adgang til

Windows® og hvormed du kan styre andre multimediefunktioner.

BEMÆRK: Tastaturlayoutet varierer efter model og land.

Touchpad

Touchpad’en giver dig mulighed for at bruge bevægelser med

flere fingre til at navigere på skærmen, hvorved du opnår en

intuitiv brugeroplevelse. Den simulerer også brugen af en

almindelig mus.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Sådan

bruger du fingerbevægelser på din touchpad i denne manual.

Statusindikatorer

Statusindikatorer hjælper dig med at konstatere de aktuelle

tilstand for Notebook PC’ens hardware.

Strømindikator

Strømindikatoren lyser, når Notebook PC’en er

tændt, og blinker langsomt, når Notebook PC’en er i

slumretilstand.

To-farvet indikator for batteriopladning

Den to-farvede lysdiode viser batteriets opladestatus.

Se nedenstående tabel for yderligere oplysninger:

background image

Notebook PC E-Manual

17

Farve

Status

Konstant grøn

Din Notebook PC sluttes til en

strømkilde, batteriet oplades, og

batteriniveauet er mellem 95%

og 100%.

Konstant orange

Din Notebook PC sluttes til en

strømkilde, batteriet oplades, og

batteriniveauet er mindre end

95%.

Blinker orange

Din notebook pc kører på

batteri, og batteriniveauet er

mindre end 10%.

Slukket

Din notebook pc kører på

batteri, og batteriniveauet ligger

mellem 10% og 100%.

Indikator for drevaktivitet

Denne indikator lyser, når Notebook PC’en bruger de

interne drev.

Indikator til flytilstand

Denne indikator begynder at lyse, når flytilstanden

slås til på din notebook-pc.

Bemærk: når denne funktion er aktiveret,

deaktiverer airplane mode (flyfunktionen)alle

trådløse forbindelser.

Indikator for låsning af store bogstaver

Denne indikator lyser, når låsning af store bogstaver

er aktiveret. Med låsning af store bogstaver kan du

indtaste store bogstaver (f.eks. A, B, C) med Notebook

PC’ens tastatur.

background image

18

Notebook PC E-Manual

Strømindikator

Strømindikatoren lyser, når Notebook PC’en er tændt, og blinker

langsomt, når Notebook PC’en er i slumretilstand.

Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for

Notebook PC’en. Du kan også bruge tænd/sluk-knappen for at

sætte den til at slumre eller i dvale, samt for at vække den, hvis

den slumrer eller er i dvale.

Hvis Notebook PC’en ikke reagerer, holder du tænd/sluk-

knappen nede i mindst 4 sek., indtil Notebook PC’en slukker.

Numerisk tastatur

Det numeriske tastatur kan bruges til at indtaste tal med eller

som piletaster.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet

Numerisk tastatur i denne manual.

background image

Notebook PC E-Manual

19