ASUS ROG G551JX - Přizpůsobení zamykací obrazovky

background image

Přizpůsobení zamykací obrazovky

Zamykací obrazovku lze přizpůsobit tak, aby zobrazovala vaši oblíbenou

fotografii, prezentaci fotografií, aktualizace aplikací a rychlý přístup k

fotoaparátu počítače. Chcete-li změnit nastavení zamykací obrazovky,

postupujte podle následujících pokynů:

1. Spusťte panel ovládacích tlačítek > Settings (Nastavení).
2. Vyberte volbu Change PC Settings (Změnit nastavení

počítače) > Lock screen (Uzamykací obrazovka).

3. V části Lock screen preview (Náhled zamykací

obrazovky) klepněte na tlačítko Browse (Procházet)

a vyberte fotografii, která má být použita jako pozadí

uzamykací obrazovky.

Přehrání prezentace

1. Spusťte panel ovládacích tlačítek > Settings

(Nastavení).

2. Vyberte volbu Change PC Settings (Změnit nastavení

počítače) > Lock screen (Uzamykací obrazovka).

3. V části Lock screen preview (Náhled uzamykací

obrazovky) přesuňte posuvník Play a slide show on

the lock screen (Na zamykací obrazovce přehrávat

prezentaci) do polohy On (Zapnuto).

4. Posouváním dolů přizpůsobte následující volby

prezentace uzamykací obrazovky:

Výběr fotografie

background image

78

Uživatelská příručka notebooku

Přidávání aktualizací aplikací

1.

Spusťte panel ovládacích tlačítek > Settings

(Nastavení).

2.

Vyberte volbu Change PC Settings (Změnit

nastavení počítače) > Lock screen (Uzamykací

obrazovka).

3.

Posuňte se dolů, dokud se nezobrazí volba Lock

screen apps (Aplikace na zamykací obrazovce).

4.

Pomocí následujících voleb přidejte aplikace,

jejichž aktualizace chcete vidět na uzamykací

obrazovce:

Aktivace fotoaparátu notebooku z uzamykací obrazovky

Potažením prstu směrem dolů na uzamykací obrazovce můžete

aktivovat a používat fotoaparát notebooku. Při aktivaci této funkce

postupujte podle následujících pokynů:

1.

Spusťte panel ovládacích tlačítek > Settings

(Nastavení).

2.

Vyberte volbu Change PC Settings (Změnit

nastavení počítače) > Lock screen (Uzamykací

obrazovka).

3.

Posuňte se dolů, dokud se nezobrazí volba

Camera (Fotoaparát).

4.

Přemístěte posuvník do polohy On (Zapnuto).

background image

Uživatelská příručka notebooku

79