ASUS ROG G551JX - Tlačítko Start

background image

Tlačítko Start

Operační systém Windows 8.1 obsahuje tlačítko Start, které umožňuje

přepínat mezi dvěma posledními otevřenými aplikacemi. K tlačítku Start

lze přistupovat z obrazovky Start v režimu pracovní plochy a z libovolné

aplikace, která je aktuálně otevřena na obrazovce.

Tlačítko Start na obrazovce Start

POZNÁMKA: Skutečná barva tlačítka Start se liší v závislosti na nastavení

zobrazení vybraných pro obrazovku Start.

Umístěním ukazatele myši nad levý roh obrazovky Start nebo

otevřené aplikace se zobrazí tlačítko Start.

background image

56

Uživatelská příručka notebooku

Tlačítko Start v režimu pracovní plochy

Kontextová nápověda

Kontextová nápověda se zobrazí jako pole s rychlým přístupem k

některým programům v operačním systému Windows® 8.1, když

klepnete a podržíte tlačítko Start.

Kontextová nápověda rovněž obsahuje následující možnosti vypnutí

notebooku: odhlásit se, spánek, vypnout, restartovat.

background image

Uživatelská příručka notebooku

57