ASUS ROG G551JX - Aktivní body

background image

Aktivní body

Aktivní body na obrazovce umožňují spouštění programů a vyvolání

nastavení notebooku. Tyto aktivní body lze aktivovat touchpadem.

Aktivní body spuštěné aplikace

Aktivní odkazy na obrazovce Start

background image

Uživatelská příručka notebooku

53

Aktivní bod

Řešení

levý horní roh

Podržte kurzor myši v levém horním rohu

a poté se klepnutím na náhled nedávno

použité aplikace vraťte do běžící aplikace.

Pokud jste spustili více aplikací, rolováním

dolů zobrazte všechny.

levý dolní roh

Z obrazovky běžící aplikace:

Umístěte ukazatel myši do levého dolního
rohu a klepnutím na

přejděte na

obrazovku Start.

POZNÁMKA: na úvodní obrazovku se také

lze vrátit stiskem klávesy Windows

.

Z obrazovky Start:

Umístěte ukazatel myši do levého dolního
rohu a klepnutím na

se vraťte zpět na

danou aplikaci.

background image

54

Uživatelská příručka notebooku

Aktivní bod

Řešení

horní strana

Přidržte kurzor myši na horní straně, až se

změní na ruku. Uchopte aplikaci a poté ji

přetáhněte na nové místo.

POZNÁMKA: tato funkce aktivního bodu

funguje u běžící aplikace nebo pokud

chcete použít funkci Snap. Podrobnosti

viz Funkce Snap pod Práce s aplikacemi

Windows®.

Pravý horní a dolní

roh

Přidržením kurzoru myši na horním nebo

levém dolním rohu aplikace spusťte Charms

bar (Panel symbolů).

background image

Uživatelská příručka notebooku

55