ASUS ROG G551JX - Reset your PC (Obnovit PC)

background image

Reset your PC (Obnovit PC)

DŮLEŽITÉ! Před povolením této volby zazálohujte všechna svá data.

Volbou Reset your PC (Obnovit PC) obnovte výchozí nastavení

notebooku.

Vyvolání této volby ve fázi POST:

1.

Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte

.

2.

Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z

možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit

potíže).

3.

Klepněte na Reset your PC (Obnovit PC).

4.

Na obrazovce Reset your PC (Obnovit PC) si

přečtěte odrážky, abyste lépe porozuměli této

volbě, a poté klepněte na Next (Další).

5.

Klepněte na požadovanou volbu obnovení. Just

remove my files (Pouze odebrat moje soubory)

nebo Fully clean the drive (Úplně vyčistit disk).

6.

Klepněte na Reset (Obnovit).

DŮLEŽITÉ! Před obnovou systému se ujistěte, že je

notebook připojen k napájecímu zdroji.

background image

Uživatelská příručka notebooku

93

1.

Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte

.

2.

Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z

možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit

potíže).

3.

Klepněte na Reset your PC (Obnovit PC).

4.

Na obrazovce Reset your PC (Obnovit PC) si

přečtěte odrážky, abyste lépe porozuměli této

volbě, a poté klepněte na Next (Další).

5.

Klepněte na požadovanou volbu obnovení. Just

remove my files (Pouze odebrat moje soubory)

nebo Fully clean the drive (Úplně vyčistit disk).

6.

Klepněte na Reset (Obnovit).

DŮLEŽITÉ! Před obnovou systému se ujistěte, že je

notebook připojen k napájecímu zdroji.

Použití obnovy obrazu systému

Pod Advanced options (Pokročilé možnosti) je volba System Image

Recovery (Obnova obrazu systému) umožňující obnovu z konkrétního

souboru.

Vyvolání této volby ve fázi POST:

1.

Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte

.

2.

Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z

možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit

potíže).

3.

Klepněte na Advanced options (Pokročilé

možnosti).