ASUS ROG G551JX - Advanced options (Pokročilé možnosti)

background image

Advanced options (Pokročilé možnosti)

Volbu Advanced options (Pokročilé možnosti) využijte, pokud

potřebujete další možnosti řešení potíží notebooku.

Vyvolání této volby ve fázi POST:

1.

Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte

.

2.

Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z

možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit

potíže).

3.

Klepněte na Advanced options (Pokročilé

možnosti).

4.

Na obrazovce Advanced options (Pokročilé

možnosti) vyberte volbu řešení potíží, kterou chcete

využít.

5.

Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.

background image

94

Uživatelská příručka notebooku

4.

Na obrazovce Advanced options (Pokročilé

možnosti) vyberte System Image Recovery

(Obnova obrazu systému).

5.

Vyberte účet, který chcete obnovit ze souboru

obrazu systému.

6.

Vepište heslo účtu a klepněte na Continue

(Pokračovat).

7. Vyberte

Use the latest available system image

(recommended) (Použít nejnovější dostupný

obraz systému (doporučeno)) a klepněte na Next

(Další). Lze také vybrat Select a system image

(Vybrat obraz systému), pokud máte obraz

systému na externím úložišti nebo DVD.

8.

Dokončete obnovu obrazu systému podle pokynů

na obrazovce.

POZNÁMKA: silně doporučujeme zálohovat systém

pravidelně, abyste v případě, že notebook přestane

fungovat, neztratili data.

background image

Uživatelská příručka notebooku

95