ASUS ROG G551JX - Pohled shora

background image

Pohled shora

POZNÁMKA: Vzhled klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země. Vzhled

klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země. Vzhled notebooku se může

rovněž lišit podle modelu.

background image

Uživatelská příručka notebooku

15

Kamera

Zabudovanou kameru lze použít k fotografování nebo záznamu

videa.

Kontrolka kamery

Indikátor kamery signalizuje, že je používána zabudovaná

kamera.

Panel s displejem

Panel obrazovky s vysokým rozlišením nabízí skvělé zobrazení

fotografií, videí a dalších multimediálních souborů na notebooku.

Panel dotykové obrazovky*

Tento panel dotykové obrazovky s vysokým rozlišením nabízí

skvělé zobrazení fotografií, videí a dalších multimediálních

souborů. Rovněž umožňuje ovládat notebook pomocí

dotykových gest.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Používání gest

dotykového panelu v této příručce.

Reproduktory

Zabudované reproduktory vám umožní slyšet zvuk přímo

z notebooku. Zvukové vlastnoosti tohoto notebooku jsou

softwarově řízené.

* pouze u vybraných modelů

background image

16

Uživatelská příručka notebooku

Klávesnice

Klávesnice QWERTY plné velikosti s pohodlným zdvihem kláves

pro psaní. Současně nabízí funkční klávesy k rychlému vyvolání

funkcí Windows® a ovládání multimediálních funkcí.

POZNÁMKA: Rozložení klávesnice se liší podle modelu nebo

regionu.

Touchpad

Touchpad podporuje navigaci na obrazovce gesty více prstů, což

přináší intuitivní ovládání. Jsou také simulovány funkce běžné

myši.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Gesta touchpadu v této

příručce.

Indikátory stavu

Indikátory stavu pomáhají zjistit aktuální stav hardwaru

notebooku.

PIndikátor napájení

Kontrolka napájení svítí, když je notebook zapnut, a

pomalu bliká, když je v režimu spánku.

Dvoubarevný indikátor nabití baterie

Dvoubarevná LED signalizuje stav nabití baterie.

Podrobnosti najdete v následující tabulce:

background image

Uživatelská příručka notebooku

17

Barva

Stav

Svítí zeleně

ASUS Notebook je připojen

ke zdroji napájení, nabíjí jeho

baterii a stav baterie je mezi 95

a 100 %.

Svítí oranžově

ASUS Notebook je připojen

ke zdroji napájení, nabíjí jeho

baterii a stav baterie je nižší než

95 %.

Bliká oranžově

Notebook je napájen z baterie a

stav baterie je nižší než 10 %.

Nesvítí

Notebook je napájen z baterie a

stav baterie je mezi 10 a 100 %.

Indikátor aktivity mechaniky

Tato kontrolka svítí, když notebook využívá vnitřní

úložná zařízení.

Indikátor režimu Letadlo

Tento indikátor se rozsvítí po aktivaci režimu Letadlo

ve vašem notebooku.

POZNÁMKA: Aktivace Airplane mode (Režimu

letadlo) deaktivuje bezdrátové připojení.

Indikátor zámku velkých písmen

Tento indikátor svítí, pokud je aktivována funkce

Caps Lock. Funkce Caps Lock umožňuje psaní velkými

písmeny (např. A, B, C).

background image

18

Uživatelská příručka notebooku

Indikátory stavu

Indikátory stavu pomáhají zjistit aktuální stav hardwaru

notebooku.

Tlačítko napájení

Stiskem tlačítka napájení zapněte nebo vypněte notebook.

Tlačítkem napájení také notebook přepnete do režimu spánku

nebo hibernace nebo probudíte z režimu spánku nebo

hibernace.

Pokud notebook přestane reagovat, stiskněte a přidržte tlačítko

napájení na přibližně čtyři (4) sekundy, dokud se notebook

nevypne.

Číselná klávesnice

Číselná klávesnice se dá přepínat mezi dvěma funkcemi:

zadávání číslic a ovládání kurzoru šipkami.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Numerická klávesnice v

této příručce.

background image

Uživatelská příručka notebooku

19