ASUS ROG G551JX - První spuštění

background image

První spuštění

Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás provedou

základním nastavením operačního systému Windows® 8.1.

Postup prvního spuštění notebooku:

1.

Stiskněte tlačítko napájení na notebooku. Vyčkejte několik minut,

až se zobrazí obrazovka nastavení.

2.

Na obrazovce nastavení vyberte jazyk, v němž chcete notebook

používat.

3.

Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Vyberte možnost I accept

(Souhlasím).

4.

Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující

základní nastavení:

Přizpůsobení

Připojení online

Nastavení

Váš účet

5.

Po nakonfigurování základních položek začne operační systém

Windows® 8.1 instalovat vaše aplikace a upřednostňovaná

nastavení. Zajistěte, aby notebook nebyl během instalace

odpojen od napájení.

6.

Po dokončení instalace se zobrazí obrazovka Start.

background image

Uživatelská příručka notebooku

51