ASUS ROG G551JX - Panel symbolů

background image

Panel symbolů

Panel symbolů je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé

straně obrazovky. Obsahuje několik nástrojů umožňujících sdílení

aplikací a poskytujících rychlý přístup k přizpůsobení nastavení

notebooku.

background image

64

Uživatelská příručka notebooku

Spuštění panel Charms (Symboly)

POZNÁMKA: Ve výchozí konfiguraci se panel Charms (Symboly) zobrazí

jako skupina bílých ikon. Na obrázku výše je zobrazen panel Charms

(Symboly) po aktivaci.

Pomocí panelu dotykové obrazovky*, dotykové plochy nebo klávesnice

notebooku spusťte panel ovládacích tlačítek.

Posunutím prstu z pravého okraje obrazovky spustíte

panel Charms (Symboly).

Přidržte kurzor myši v pravém nebo levém horním

rohu obrazovky.

Stiskněte

.

background image

Uživatelská příručka notebooku

65

Search (Hledat)

Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo

programů na notebooku.

Share (Sdílet)

Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím

sociálních sítí nebo e-mailu.

Start

Tento nástroj vás vrátí na obrazovku Start. Z obrazovky

Start se tímto nástrojem také můžete vrátit na nedávno

otevřenou aplikaci.

Devices (Zařízení)

Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení

souborů pomocí zařízení připojených k notebooku, jako

je vnější displej nebo tiskárna.

Settings (Nastavení)

Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení vašeho

notebooku.

Obsah Panel symbolů

background image

66

Uživatelská příručka notebooku