ASUS ROG G551JX - Přizpůsobení aplikací

background image

Přizpůsobení aplikací

Aplikace přesunete, změníte jejich velikost nebo odepnete z úvodní

obrazovky takto.

Klepnutím na aplikaci ji spustíte.

Umístěte kurzor myši na aplikaci a pak klepnutím levým

tlačítkem nebo dotykem aplikaci spusťte.

Dvakrát stiskněte

a poté tlačítky šipek

procházejte aplikace. Stiskem

spusťte aplikaci.

Klepněte a přidržte dlaždici aplikace a potom ji

přetáhněte na nové místo.

Poklepejte na aplikaci a potom ji přetáhněte na nové

místo.

background image

Uživatelská příručka notebooku

59

Klepnutím a podržením aplikace aktivujte panel

Customize (Přizpůsobit), potom klepněte na

a

vyberte velikosti dlaždice aplikace.

Klepnutím a podržením aplikace aktivujte panel

Customize (Přizpůsobit) a potom klepnutím na

odepněte aplikaci.

Odepnutí aplikací

Přesun aplikací

Klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte panel

Customize (Přizpůsobit), potom klepněte na

a

vyberte některou velikost dlaždice.

Klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte panel

Customize (Přizpůsobit) a potom klepněte na

.

background image

60

Uživatelská příručka notebooku

Aplikaci ukončíte tak, že klepnete a držíte horní okraj

běžící aplikace a přetažením na dolní okraj obrazovky

aplikaci ukončíte.

1.

Umístěte kurzor myši na horní okraj spuštěné

aplikace a počkejte, až se změní v ruku.

2.

Přetáhněte a pusťte aplikaci na dolní okraj

obrazovky a tím ji zavřete.

Na obrazovce spuštěné aplikace stiskněte

.

Zavření aplikace

background image

Uživatelská příručka notebooku

61