ASUS ROG G551JX - Otevření obrazovky aplikací

background image

Otevření obrazovky aplikací

Kromě aplikací již připnutých na úvodní obrazovku můžete také otevřít

další aplikace přes obrazovku aplikací.

POZNÁMKA: Skutečná aplikace zobrazená na obrazovce se může lišit

podle modelu. Následující kopie obrazovky je pouze orientační.

Otevření obrazovky aplikací

Obrazovku aplikací aktivujte panelem dotykové obrazovky*, dotykovou

plochou nebo klávesnicí notebooku.

Potáhněte prstem nahoru na obrazovce Start.

Na obrazovce Start klepněte na tlačítko

.

Na obrazovce Start stiskněte

a potom stiskněte

.

background image

62

Uživatelská příručka notebooku

Otevření obrazovky aplikací

Obrazovku aplikací aktivujte panelem dotykové obrazovky, dotykovou

plochou nebo klávesnicí notebooku.

1.

Spusťte obrazovku All Apps (Všechny aplikace)

2.

Klepnutím a podržením aktivace, kterou chcete

připnout na obrazovku Start, aktivujte panel

Customize (Přizpůsobit). Po aktivaci panelu

Customize (Přizpůsobit) můžete klepnutím

připnout další aplikace na obrazovku Start.

3.

Klepnutím na ikonu

přidejte vybrané

aplikace na obrazovku Start.

1.

Spusťte obrazovku All Apps (Všechny aplikace)

2.

Right-click on the apps that you want to add on

the Start screen.

3.

Klepnutím na ikonu

přidejte vybrané

aplikace na obrazovku Start.

background image

Uživatelská příručka notebooku

63

Panel symbolů