ASUS ROG G551JX - Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží

background image

Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží

Během POST můžete pomocí funkčních kláves notebooku pracovat s

nastaveními BIOSu nebo řešit potíže. Více podrobností je uvedeno níže.

BIOS (Basic Input and Output System) ukládá nastavení hardwaru

potřebná ke spuštění notebooku.

Výchozí nastavení BIOSu jsou vhodná pro většinu případů použití

notebooku. Výchozí nastavení BIOSu neměňte, kromě níže uvedených

případů:

Zobrazení chybového hlášení při spuštění systému, vyžadujícího

vstup do Nastavení BIOSu.

Instalace nové komponenty systému, vyžadující nastavení nebo

aktualizaci BIOSu.

VAROVÁNÍ: Nesprávná nastavení BIOSu mohou vést k nestabilitě nebo

selhání startu systému. Silně doporučujeme zasahovat do nastavení

BIOSu jen s pomocí kvalifikovaného servisního technika.

Vstup do BIOSu

Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte

.