ASUS ROG G551JX - Používání optické jednotky

background image

Používání optické jednotky

Vložení optického disku

1.

Když je notebook zapnut, stiskem tlačítka povysunete přihrádku

disku.

background image

Uživatelská příručka notebooku

47

2.

Jemně vytáhněte přihrádku ven.

DŮLEŽITÉ! Nedotýkejte se čočky optického snímače. Zabraňte zaseknutí

čehokoli pod vysunovanou přihrádkou.

3.

Držte disk za okraje potištěnou stranou nahoru a položte jej na

středový náboj.

4.

Tlakem po stranách středového otvoru disku jej nacvakněte na

středový náboj.

background image

48

Uživatelská příručka notebooku

Otvor ručního vysunutí

Otvor ručního vysunutí je na dvířkách optické jednotky a umožňuje

vysunutí přihrádky, když nefunguje tlačítko elektrického vysunutí.

Ruční vysunutí přihrádky optické jednotky provedete zasunutím

narovnané kancelářské sponky do otvoru ručního vysunutí.

VAROVÁNÍ! Tlačítko ručního vysunutí používejte pouze pokud tlačítko

elektrického vysunutí nefunguje.

5.

Jemným zasunutím zavřete přihrádku optického disku.

POZNÁMKA: Je zcela normální, že během načítání dat uslyšíte roztáčení a

vibrace optické jednotky.

background image

Uživatelská příručka notebooku

49