ASUS ROG G551JX - Číselná klávesnice

background image

Číselná klávesnice

Číselná klávesnice je dostupná u

vybraných modelů notebooků.

Tuto klávesnici lze využít k zadávání

číslic nebo k ovládání kurzoru.

Stisknutím

lze přepínat mezi

číselnou klávesnicí a

směrovými tlačítky pro

ovládání kurzoru.

POZNÁMKA: Rozložení číselné klávesnice se může lišit podle modelu

nebo oblasti, ale způsob používání zůstává stejný.

background image

46

Uživatelská příručka notebooku

POZNÁMKA:

Skutečné umístění tlačítka elektrického vysunutí disku se může lišit

podle modelu notebooku.

Skutečný vzhled optické jednotky notebooku se může rovněž lišit v

závislosti na modelu, ale postup používání je stejný.