ASUS ROG G551JX - Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE

background image

Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE

1. Spusťte

Desktop (Pracovní plochu).

2.

V hlavním panelu Windows® klikněte pravým

tlačítkem na ikonu sítě

a poté klepněte

na Open Network and Sharing Center (Otevřít

centrum sítí a sdílení).

3.

V okně Network and Sharing Center (Otevřít

centrum sítí a sdílení) klepněte na Change adapter

settings (Změnit nastavení adaptéru).

4.

Klikněte pravým tlačítkem na vaši LAN a poté

vyberte Properties (Vlastnosti).

5.

Klepněte na Internet Procokol Version 4(TCP/

IPv4) (Internetový protokol verze 4 (TCP/IPv4)) a

poté klepněte na Properties (Vlastnosti).

6.

Klepněte na Obtain an IP address automatically

(Získat adresu IP automaticky) a poté klepněte na

OK.

background image

74

Uživatelská příručka notebooku

POZNÁMKA: Pokud využíváte připojení PPPoE, pokračujte dalšími kroky.

7.

Vraťte se zpět do Network and Sharing Center

(Centrum síťových připojení a sdílení) a potom

klepněte na Set up a new connection or network

(Vytvořit nové připojení nebo síť).

8. Vyberte

Connect to the Internet (Připojit k

Internetu) a klepněte na Next (Další).

10. Vyplňte User name (Jméno), Password (Heslo) a

Connection name (Název připojení) a klepněte na

Connect (Připojit).

11. Dokončete konfiguraci klepnutím na Close (Zavřít).

12. Klepněte na

na hlavním panelu systému a

poté klepněte na právě vytvořené připojení.

13. Vyplňte uživatelské jméno a heslo a klepnutím na

Connect (Připojit) zahajte připojování k Internetu.

9.

Klepněte na Broadband (PPPoE) (Širokopásmové

připojení (PPPoE)).