ASUS ROG G551JX - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Pomocí Bluetooth si můžete snadno vyměňovat data s jinými zařízeními

podporujícími Bluetooth.

DŮLEŽITÉ! Vypněte Airplane mode (režim Letadlo), abyste mohli

využívat Bluetooth. Více podrobností viz sekce Režim Letadlo v této

příručce.

Párování s dalšími zařízeními podporujícími Bluetooth

Přenos dat funguje až po spárování notebooku s dalším zařízením

podporujícím Bluetooth. Za tímto účelem použijte touchpad takto:

1.

Aktivujte Charms bar(Panel symbolů).

2.

Klepněte na

a pak na Change PC Settings

(Změnit nastavení PC).

3. Pod

PC Settings (Nastavení PC) vyberte Devices

(Zařízení) a pak klepnutím na Add a Device (Přidat

zařízení) vyhledejte zařízení Bluetooth.

4.

Vyberte ze seznamu zařízení. Porovnejte heslo na

notebooku s heslem odeslaným vybranému zařízení.

Pokud se shodují, klepnutím na Yes (Ano) spárujte

notebook se zařízením.

POZNÁMKA: u některých zařízení podporujících Bluetooth

může být nutno zadat na notebooku heslo.

background image

72

Uživatelská příručka notebooku

Vypnutí režimu Letadlo