ASUS ROG G551JX - Symbol CE

background image

Symbol CE

Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/EC

„Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá
zařízení“.

Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu

a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o

vzájemném uznávání jejich shody.

background image

126

Uživatelská příručka notebooku

Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými

frekvencemi

Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Největší povolený

interiérový výkon:

10mW pro celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 včetně fungují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5

MHz.

Existuje několik možností pro použití venku: Na soukromém pozemku nebo na

soukromém pozemku veřejných organizací je k použití nutný předchozí souhlas

ministerstva obrany, s maximálním povoleným výkonem 100mW v pásmu

2446,5–2483,5 MHz. Venkovní použití na veřejném pozemku není povoleno.

V níže uvedených krajích pro celé pásmo 2,4 GHz:

Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW

Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW