ASUS ROG G551JX - Severská opatření pro lithium (pro baterie

background image

Severská opatření pro lithium (pro baterie

lithium-ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with

the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used

batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla

fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz

nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning

må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri

tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller

en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt

batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo

ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo

valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la

batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées

conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme

batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte

batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно

его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями

производителя. (Russian)

background image

Uživatelská příručka notebooku

131

Varovný servisní štítek

VAROVÁNÍ! PŘI OTEVŘENÍ DOCHÁZÍ K NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU

VYZAŘOVÁNÍ. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU ANI SI JEJ PŘÍMO

NEPROHLÍŽEJTE OPTICKÝMI NÁSTROJI.

Směrnice CDRH

2. srpna 1976 zavedlo Centrum pro zařízení a radiologické zdraví (CDRH) spadající

pod Správu potravin a léčiv USA směrnice v souvislosti s laserovými výrobky. Tyto

platí pro laserové výrobky vyrobené od 1. srpna 1976. U výrobků prodávaných ve
Spojených státech je shoda povinností.

VAROVÁNÍ! Používání ovládacích prvků nebo úpravy resp. vykonávání

činností nespecifikovaných zde nebo v instalačním průvodci laserového

zařízení mohou vést k nebezpečnému vystavení radiaci.

VAROVÁNÍ! Aby se zabránilo vystavení laseru optické jednotky,

nepokoušejte se optickou jednotku vlastními silami demontovat

nebo opravit. Pro zachování vaší bezpečnosti požádejte o pomoc

profesionálního technika.