ASUS ROG G551JX - Prohlášení o síťové kompatibilitě

background image

Prohlášení o síťové kompatibilitě

Prohlášení, které výrobce učiní k upozorněnému orgánu a dodavateli: „Toto

prohlášení bude označovat sítě, pro které je toto zařízení navrženo ke spolupráci,

a všechny upozorněné sítě, se kterými může mít toto zařízení problémy

spolupracovat.“

Prohlášení, které výrobce učiní k uživateli: „Toto prohlášení bude označovat sítě,

pro které je toto zařízení navrženo ke spolupráci, a všechny upozorněné sítě, se

kterými může mít toto zařízení problémy spolupracovat. Výrobce rovněž připojí

prohlášení, aby vyjasnil, kde síťová kompatibilita závisí na nastavení fyzické a

softwarové vrstvy. Také poradí uživateli, aby kontaktoval dodavatele, pokud je

žádoucí používat zařízení na jiné síti.“

Prozatím Upozorněný orgán CETECOM vydal několik celoevropských schválení

pomocí CTR 21. Výsledkem jsou první evropské modemy, které nevyžadují
zákonná schválení pro každý jednotlivý evropský stát.