ASUS ROG G551JX - Prohlášení Federální komise pro komunikaci

background image

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto

dvě podmínky:

Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.

Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového,

které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální

zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC).

Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před

škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto

zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a

pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může

způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno,

že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní,

že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního

vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z

následujících opatření:

Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.

Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.

Tyto informace byly zkopírovány z CETECOM a dodáváme je bez záruky. Aktualizace

této tabulky najdete na adrese http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Národní požadavky se uplatní jen pokud může zařízení používat pulsní vytáčení

(výrobci mohou v uživatelském návodu uvést, že zařízení má podporovat jen tónové

vytáčení DTMF, a další testy by pak byly zbytečné).

V Nizozemí jsou nutné další testy pro sériové připojení a identifikaci volajícího.

background image

124

Uživatelská příručka notebooku

Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je

zapojen přijímač.

Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

VAROVÁNÍ! V souladu s požadavky FCC ohledně emisních limitů a

rovněž jako prevence proti nežádoucímu rušení příjmu rádiového nebo

televizního signálu je užití stíněného napájecího kabelu povinné. Je

povoleno používat pouze dodaný napájecí kabel. Při připojení vstupních

a výstupních zařízení se používají pouze stíněné kabely. Upozorňujeme

na skutečnost, že změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny

stranou zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě vašeho oprávnění k

používání tohoto zařízení.

(Přetištěno ze Sbírky federálních směrnic #47, část 15.193, 1993. Washington DC:

Kancelář Federálního registru, Administrace národních archivů a záznamů, Tisková
kancelář vlády USA.)