ASUS ROG G551JX - Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation

background image

Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation

Tento výrobek je vybaven technologií chráněnou autorským právem, která je

zabezpečená právním nárokem na určité patenty zapsané v USA a další práva

spojená s duševním vlastnictvím vlastněná korporací Macrovision a dalšími.

K používání této technologie chráněné autorským právem je nutný souhlas

korporace Macrovision a ten je určen pouze pro domácí použití a jiná použití

s limitovaným počtem opakování, pakliže korporace Macrovision nevydala jiné

povolení. Zpětné inženýrství nebo demontování je zakázáno.