ASUS ROG G551JX - Přehled

background image

Přehled

4. srpna 1998 bylo v Oficiálním zpravodaji EC zveřejněno rozhodnutí Rady Evropy

o CTR 21. CTR 21 platí pro veškerá terminálová nehlasová zařízení s tónovým

vytáčením, která se mají připojit k analogové veřejné telefonní síti.

CTR 21 (Společné technické předpisy) pro připojovací požadavky na připojení

k analogové veřejné telefonní síti terminálových zařízení (kromě terminálových

zařízení podporujících hlasovou telefonii), u kterých je síťové adresování, pokud je
poskytováno, realizováno dvoutónovou vícefrekvenční signalizací.