ASUS ROG G551JX - Přílohy

background image

Přílohy

background image

118

Uživatelská příručka notebooku

Jednotka DVD-ROM umožňuje přehrávání a vypalování CD a DVD. Filmy na DVD
můžete přehrávat po zakoupení volitelného softwaru.

Informace o místním přehrávání

Přehrávání filmů na DVD vyžaduje dekódování videa ve formátu MPEG2, zvuku

ve formátu AC3 a obsahu chráněného CSS. CSS (občas označovaný jako hlídač

kopírování) je pojmenování schématu pro ochranu obsahu přijatého ve filmovém

průmyslu, aby se vyšlo vstříc ochraně proti nelegální duplikaci obsahu.
Přestože existuje mnoho pravidel pro licencování CSS, nejdůležitějším z nich

je omezení přehrávání regionálně přizpůsobeného obsahu. Aby bylo možné

sjednotit vydávání filmů podle zeměpisných oblastí, filmové tituly se na DVD

vydávají vždy podle oblastí definovaných níže v úseku „Definování regionů".

Zákony na ochranu autorských práv vyžadují omezení všech filmů na DVD vždy

pro určitý region (obvykle jsou kódovány podle prodejního regionu). Zatímco

obsah na DVD může být vydán pro více regionů současně, pravidla tvorby CSS

vyžadují, aby byl každý systém pro přehrávání obsahu s kódováním CSS schopný
pracovat s kódováním pouze pro jeden region.

DŮLEŽITÉ!

V softwarovém prohlížeči DVD je možné pětkrát změnit

nastavení regionu, poté bude přehrávat pouze takové filmy na DVD, jež

se shodují s nastavením posledního regionu. U další změny kódu regionu

bude třeba provést nové tovární nastavení, na něž se nevztahuje záruka.

V případě nového továrního nastavení, hradí dodání a náklady na práci

uživatel.