ASUS ROG G551JX - Odpovědi na časté dotazy o hardwaru

background image

Odpovědi na časté dotazy o hardwaru

1.

Při vypnutí notebooku se na displeji zobrazí černá, někdy

barevná, tečka. Co je třeba dělat?
Ačkoli se tyto tečky normálně zobrazují na displeji, nemají žádný

negativní vliv na systém. Pokud se případ opakuje a zásadně

omezuje výkon systému, poraďte se s autorizovaným servisním

střediskem ASUS.

2.

Barva a jas nejsou na displeji zobrazeny rovnoměrně. Jak to

lze opravit?
Barva a jas displeje mohou být ovlivněny úhlem a aktuální

polohou notebooku. Jas a barevný tón notebooku se mohou

rovněž lišit podle modelu. Vzhled displeje můžete upravit

funkčními klávesami nebo v nastavení zobrazení v operačním

systému.

3.

Jak lze maximalizovat životnost baterie notebooku?
Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

Upravte jas displeje funkčními klávesami.

Nepoužíváte-li žádné připojení Wi-Fi, přepněte systém do

režimu Airplane mode (Režim Letadlo).

Odpojte nepoužívaná zařízení USB.

Ukončete nepoužívané aplikace, zejména takové, které

využívají příliš mnoho systémové paměti.

background image

112

Uživatelská příručka notebooku

4.

Indikátor LED baterie nesvítí. Co je nesprávně?

Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí adaptér nebo

baterie. Můžete rovněž zkusit odpojit napájecí adaptér nebo

baterii, počkat jednu minutu a potom je znovu připojit k

elektrické zásuvce a k notebooku.

Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší

servisní středisko ASUS.

5.

Proč nefunguje dotyková plocha?

Stisknutím tlačítka

aktivujte dotykovou

plochu.

Zkontrolujte, zda byla funkce ASUS Smart Gesture

nastavena tak, aby deaktivovala dotykovou plochu při

připojení externího ukazovacího zařízení.

6.

Proč není při přehrávání zvukových souborů a videa slyšet

zvuk z reproduktorů notebooku?
Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

Stisknutím tlačítka

zvyšte hlasitost

reproduktoru.

Zkontrolujte, zda reproduktory nejsou ztlumené.

Zkontrolujte, zda není k notebooku připojena zástrčka

sluchátek a případně ji odpojte.

7.

Co dělat v případě ztráty napájecího adaptéru notebooku

nebo když přestane fungovat baterie?

Požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

background image

Uživatelská příručka notebooku

113

8.

Proč není slyšet zvuk z reproduktorů notebooku, i když jsou

sluchátka připojena ke správnému konektoru?

Přejděte na část Control Panel (Ovládací panely) > Hardware

and Sound (Hardware a zvuk), potom přejděte na část Audio

Manager (Správce zvuku) a nakonfigurujte nastavení.

9.

Nelze používat správně klávesy notebooku, protože kurzor

se neustále pohybuje. Co je třeba dělat?
Při psaní na klávesnici se nesmí nic náhodně dotýkat nebo

tisknout dotykovou plochu. Rovněž můžete deaktivovat
dotykovou plochu stisknutím tlačítka

.

10. Dotyková plocha notebooku nefunguje. Co je třeba dělat?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

Připojením externího ukazovacího zařízení k notebooku

zkontrolujte, zda je funkce ASUS Smart Gesture nastavena

tak, aby deaktivovala dotykovou plochu. Pokud ano,

deaktivujte tuto funkci.

Stiskněte tlačítko

.

11. Místo písmen se stisknutím kláves „U“, „I“ a „O“ na klávesnici

zobrazují čísla. Jak to lze změnit?

Stisknutím klávesy

, nebo tlačítka

na

notebooku vypněte tuto funkci a použijte zmíněné klávesy k

zadávání písmen.

12. Jak lze zjistit, že systém funguje?

Stiskněte a podržte vypínač přibližně dvě (2) sekundy, než

indikátor LED napájení blikne pětkrát a indikátor LED kamery

blikne jednou.

background image

114

Uživatelská příručka notebooku