ASUS ROG G551JX - Instalace Random Access Memory (RAM)modulu

background image

Instalace Random Access Memory (RAM)

modulu

Zvyšte kapacitu paměti RAM vašeho notebooku instalací modulu RAM

do slotu paměťového modulu. Při instalaci modulu RAM do notebooku

postupujte následovně:

DŮLEŽITÉ! V zájmu maximální slučitelnosti a spolehlivosti kupujte pouze

moduly od autorizovaných prodejců tohoto notebooku.

VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny

připojené periférie, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí

zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

POZNÁMKA:

Přesný vzhled dolní strany notebooku a paměťového modulu RAM se

může lišit podle modelu, ale instalace modulu RAM se provádí vždy

stejně.

Instalaci modulu RAM doporučujeme provádět pod odborným

dohledem. Další pomoc vám může rovněž poskytnout autorizované

servisní středisko.

background image

106

Uživatelská příručka notebooku

A.

Povolte šroub krytu přihrádky notebooku.

B.

Stáhněte kryt přihrádky a zcela ho sejměte z notebooku.

background image

Uživatelská příručka notebooku

107

C.

Zorientujte a zasuňte modul RAM do patice pro modul RAM.

D.

Zatlačte modul RAM tak, aby zacvakl na místo.

background image

108

Uživatelská příručka notebooku

E.

Zorientujte a nasaďte kryt na pozici.

F.

Znovu nasaďte kryt a zajistěte jej šroubem, který jste předtím

odšroubovali.

background image

Uživatelská příručka notebooku

109