ASUS ROG G551JX - Instalace pevného disku

background image

Instalace pevného disku

Při výměně pevného disku notebooku postupujte podle následujících
pokynů:

DŮLEŽITÉ! V zájmu maximální slučitelnosti a spolehlivosti kupujte HDD

pouze od autorizovaných prodejců tohoto notebooku.

VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny

připojené periférie, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí

zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

POZNÁMKA:

Přesný vzhled dolní strany notebooku se může lišit podle modelu, ale

instalace pevného disku se provádí vždy stejně.

Doporučujeme, abyste disk HDD vyměňovali pod dohledem

profesionála. Další pomoc si můžete vyžádat také v autorizovaném

servisním středisku.

background image

Uživatelská příručka notebooku

97

A.

Povolte šroub krytu přihrádky notebooku.

B.

Stáhněte kryt přihrádky a zcela ho sejměte z notebooku.

background image

98

Uživatelská příručka notebooku

C.

Odmontujte šroubky, kterými je zajištěna pozice HDD k přihrádce.

background image

Uživatelská příručka notebooku

99

D.

(volitelně) Pokud je v notebooku nainstalován pevný disk (HDD),

odpojte pozici HDD od portu HDD podle následujícího obrázku.

background image

100

Uživatelská příručka notebooku

Pozice HDD

E.

Vytáhněte pozici HDD z přihrádky pomocí klapky na HDD.

background image

Uživatelská příručka notebooku

101

F.

(volitelně) Pokud je pevný disk (HDD) připevněn v pozici HDD,

vyjměte starý pevný disk (HDD) podle následujících pokynů:

1.

Odmontujte všechny šroubky na bočních stranách pozice

HDD.

2.

Vyjměte starý pevný disk (HDD) z pozice a položte jej na

rovný suchý povrch tak, aby jeho deska s tištěnými spoji (PCB)

směřovala nahoru (viz obrázek).

starý pevný disk (HDD)

Pozice HDD

background image

102

Uživatelská příručka notebooku

G.

Nový disk s kartou PCB (karta s tištěnými spoji) umístěte správně

do zásuvky HDD. Zkontrolujte, zda žádná část pozice HDD

neblokuje konektory portů HDD.

H.

Namontujte zpět a utáhněte dříve odmontované šroubky.

nový pevný disk (HDD)

Pozice HDD

background image

Uživatelská příručka notebooku

103

I.

Vložte zásuvku na HDD zpět do přihrádky, konektor HDD

vyrovnejte s portem HDD notebooku. Zásuvku na HDD zatlačte,

až se správně připojí k notebooku.

J.

Zásuvku na HDD zajistěte pomocí šroubků, které jste odmontovali

dříve.

background image

104

Uživatelská příručka notebooku

K.

Zorientujte a nasaďte kryt na pozici.

L.

Znovu nasaďte kryt a zajistěte jej šroubem, který jste předtím

odšroubovali.

background image

Uživatelská příručka notebooku

105