ASUS ROG G551JX - Použití notebooku

background image

Použití notebooku

BEZPEČNÁ TEPLOTA: Tento notebook je dovoleno

používat pouze v prostředí o teplotách v rozmezí 5

°C (41°F) a 35 °C (95 °F).

Prohlédněte si výkonový štítek umístěný na spodní

straně notebooku a ověřte si, zda používaný

napájecí adaptér odpovídá uvedeným hodnotám.

Nenechávejte notebook na klíně ani jiné části

těla, abyste se necítili nepohodlně a neporanili se

horkem.

Nepoužívejte s notebookem poškozené napájecí

kabely, doplňky ani jiné periférie.

Zapnutý notebook nepřenášejte ani nezakrývejte

materiály, které by snížily oběh vzduchu.

Nepokládejte notebook na nerovné ani nestabilní

pracovní povrchy.

Notebook můžete poslat přes letecké rentgenové

stroje (používané ke kontrole předmětů na

dopravníkovém pásu), ale chraňte jej před

magnetickými a ručními detektory.

Ohledně možností používání notebooku v letadle

a možnosti využití služeb kontaktujte leteckého

dopravce.

background image

Uživatelská příručka notebooku

11