ASUS ROG G551JX - Péče o notebook

background image

Péče o notebook

Před čištěním notebooku odpojte napájení a

vyjměte baterii. Otřete notebook čistou houbou

z celulózy nebo jelenicovým hadrem namočeným

v roztoku neobrušujícího detergentu a trochy teplé

vody. Přebytečnou vlhkost otřete suchým hadrem.

Nepoužívejte silná rozpouštědla, např. ředidla,

benzen ani jiné chemikálie na povrchu ani blízko

povrchu notebooku.

Na notebook nic nestavte.

NEVYSTAVUJTE notebook silným magnetickým ani

elektrickým polím.

Nevystavujte ani nepoužívejte notebook blízko

tekutin, deště nebo vlhkosti.

Notebook chraňte před prachem.

Nepoužívejte notebook v případě úniku plynu.

background image

12

Uživatelská příručka notebooku