ASUS ROG G551JX - Отдолу

background image

Отдолу

ЗАБЕЛЕЖКА: Долната страна може да се различава на външен вид в

зависимост от модела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дъното на Notebook PC може да стане топло

или горещо при работа или зареждане на батерийния модул. Когато

работите с Notebook PC, не го поставяйте върху повърхност, която

може да блокира вентилационните отвори.

ВАЖНО! Продължителността на работа на батериите варира

в зависимост от това за какво използвате Notebook PC и от

техническите му характеристики. Батерийният модул не се

разглобява.

Батериен модул

Батерийният модул се зарежда автоматично, когато Вашият

Notebook PC е свързан към източник на енергия. Когато се

зареди, батерийният модул захранва Вашия Notebook PC.

background image

20

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Пружинно заключване на батерията

Пружинното заключване на батерията автоматично задържа

модула на батерията на място, след като той бъде поставен в

отделението за батерия.

ВАЖНО! Това заключване трябва да бъде в отключено

положение, когато изваждате батерийния модул.

Вентилационни отвори

Вентилационните отвори позволяват да влиза студен и да

излиза горещ въздух от Вашия Notebook PC .

ВАЖНО! Убедете се, че вентилационните отвори не са
запушени от хартия, книги, дрехи, кабели или други обекти, в
противен случай е възможно прегряване.

Капаче на отделението

Това капаче защитава мястото във Вашия Notebook PC, което

е резервирано за твърдите дискове (HDD) и RAM) модулите.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация относно замяната или

инсталирането на HDD и RAM модули на Вашия Notebook PC,

вижте Chapter 6 (Раздел 6): Надграждане на Вашия Notebook PC

на това електронно ръководство.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

21