ASUS ROG G551JX - Лява страна

background image

Лява страна

Вход за захранване (постоянен ток)

Включете адаптера в този порт, за да заредете вградения

батериен модул и да захраните Вашия Notebook PC.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Адаптерът може да се загрее или

да започне да пари по време на работа. Уверете се, че

адаптерът не е покрит. Дръжте го далеч от тялото си докато е

включен в източник на електричество.

ВАЖНО! Използвайте само адаптера, включен в комплекта,

за да заредете вградения батериен модул и да захраните

Notebook PC.

Вентилационни отвори

Вентилационните отвори позволяват да влиза студен и да

излиза горещ въздух от Вашия Notebook PC .

ВАЖНО! Убедете се, че вентилационните отвори не са

запушени от хартия, книги, дрехи, кабели или други обекти, в

противен случай е възможно прегряване.

Mini DisplayPort порт

Използвайте този порт, за да свържете Вашия Notebook PC

към DisplayPort или външен VGA, DVI или HDMI дисплей.

background image

24

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

HDMI порт

Този порт е предназначен за конектор за интерфейс за

високодетайлна мултимедия (HDMI) и е съвместим с HDCP,

което позволява възпроизвеждане на HD DVD дискове, Blu-

ray и друго защитено съдържание.

LAN порт

Включете мрежов кабел в този порт и свържете към локална

мрежа.

USB 3,0 порт

Този порт за универсална серийна шина 3.0 (USB 3.0)

предоставя по-бърз пренос със скорост до 5 Gbit/s и е

обратно съвместим с USB 2.0.

USB 3.0 порт с USB Charger+

Този порт за универсална серийна шина 3.0 (USB 3.0)

предоставя по-бърз пренос със скорост до 5 Gbit/s и е
обратно съвместим с USB 2.0. Иконата показва функцията

USB Charger+ на този порт, който позволява бързо

зареждане на мобилни устройства.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

25