ASUS ROG G551JX - Изглед отгоре

background image

Изглед отгоре

ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на клавиатурата може да се различава за

различните региони или държави. Изгледът „Ноутбук” също може да

се различава в зависимост от модела на Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

15

Камера

Вградената камера дава възможност за правене на снимки или

запис на видеоклипове с помощта на Вашия Notebook PC.

Индикатор на камерата

Индикаторът на камерата показва кога вградената камера

работи.

Панел с дисплей

Дисплеят има превъзходни функции за гледане на снимки,

видео и други мултимедийни файлове на Вашия Notebook PC.

Сензорен панел*

Този HD дисплей има сензорен панел, който предлага

превъзходни функции за гледане на снимки, видео и други

мултимедийни файлове на Вашия Notebook PC. Той също така

Ви дава възможност да управлявате Notebook PC с помощта

на жестове.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел

Използване на жестове за сензорния панел в това

ръководство.

Високоговорители

Вградените аудио високоговорители Ви дават възможност да

чувате звука директно от Notebook PC. Аудио функциите на

този Notebook PC се управляват софтуерно.

* само при определени модели

background image

16

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

дъска за ключове

Клавиатура предлага QWERTY клавиши в пълен размер

с удобно потъване при писане. Тя Ви дава възможност и

да използвате функционални клавиши за бърз достъп до

Windows

®

и управление на други мултимедийни функции.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на клавиатурата зависи от модела и

територията

Тъчпад

Тъчпадът позволява използването на множество жестове за

управление на екрана, което осигурява интуитивно усещане

на потребителя. Той също така симулира функциите на

обикновената мишка.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел

Използване на тъчпад жестове в това ръководство.

ндикатори на състоянието

Индикаторите на статуса спомагат за идентифициране на

текущия статус на хардуера на Вашия Notebook PC.

Индикатор за захранването

Индикаторът на захранването светва, когато

Notebook PC е ВКЛЮЧЕН и мига бавно, когато

Notebook PC е в спящ режим.

Двуцветен индикатор за зареждане на батерията

Двуцветният индикатор показва състоянието на

зареждане на батерията. Направете справка със

следната таблица за подробности:

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

17

Цвят

Статус

Непрекъснато

зелено

Notebook PC е включен в

захранване, батерията се

зарежда и зарядът й е между

95% и 100%.

Непркъснато

оранжево

Notebook PC е включен в

захранване, батерията се

зарежда и зарядът й е по-

малко от 95%.

Мига оранжево

Notebook PC работи в

батериен режим, а нивото на

батерията е по-малко от 10%.

ИЗКЛ

Notebook PC работи в

батериен режим, а нивото

на батерията е между 10% и

100%.

Индикатор за работата на устройствата

Този индикатор светва, когато Notebook PC

получава достъп до вътрешните устройствата за

съхранение.

Индикатор на самолетен режим

Този индикатор светва, когато е активиран

самолетния режим на Вашия Notebook PC.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е разрешен, режим

Airplane (Самолет) забранява всички

безжични мрежи.

Индикатор за включени главни букви

Този индикатор светва, когато е Caps Lock

функцията. Използването на Caps Lock Ви дава

възможност да пишете главни букви (напр. A, B, C)

като използвате клавиатурата на Notebook PC.

background image

18

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Индикатор за захранването

Индикаторът на захранването светва, когато Notebook PC е

ВКЛЮЧЕН и мига бавно, когато Notebook PC е в спящ режим.

Бутон на захранването

Натиснете бутона за включване и изключване, за да включите

или изключите Notebook PC. Можете също така да използвате

бутона за включване и изключване, за да поставите Вашия

Notebook PC в спящ режим или в режим хибернация, или да

го събудите от спящ режим или режим хибернация.

Ако Notebook PC спре да отговаря, натиснете и задръжте

бутона за включване и изключване за четири (4) секунди

докато Notebook PC се изключи.

Цифрова клавиатура

Цифровата клавиатура превключва следните две функции:

въвеждане на цифри и клавиши със стрелки.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел Цифрова
клавиатура

в това ръководство.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

19