ASUS ROG G551JX - Дясна страна

background image

Дясна страна

Комбиниран порт за изход за слушалки/вход за

микрофон.

Този порт Ви дава възможност да свържете Notebook PC

към високоговорители с усилвател или слушалки.

Можете

да използвате този порт, за да свържете Notebook PC с

външен микрофон.

USB 3,0 порт

Този порт за универсална серийна шина 3.0 (USB 3.0)

предоставя по-бърз пренос със скорост до 5 Gbit/s и е

обратно съвместим с USB 2.0.

Оптично устройство

Оптичното устройство на Вашия Notebook PC може да

поддържа няколко дискови формата, като например CD,

DVD, записани дискове и презаписваеми дискове.

Бутон за отваряне на оптичното устройство

Натиснете този бутон, за да се извади тавата на оптичното

дисково устройство.

background image

22

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Отвор за ръчно отваряне на оптичното устройство

Отворът за ръчно изваждане се използва за изваждане на

тавата, когато бутонът за отваряне не функционира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отворът за ръчно изваждане да се

използва само когато бутонът за отваряне не функционира.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел

Използване на оптичното устройство в това ръководство.

Гнездо за Kensington

®

заключване

Гнездото за Kensington

®

заключване Ви дава възможност да

заключите Notebook PC като използвате продукти за защита

на преносими компютри, съвместими с Kensington

®

.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

23