ASUS ROG G551JX - BIOS

background image

BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) съхранява хардуерните настройки

на системата, които са необходими за стартиране на Notebook PC.
BIOS настройките по подразбиране са приложими за повечето

състояния на Вашия Notebook PC. Не променяйте BIOS настройките

по подразбиране освен в следните ситуации:

На екрана се появява съобщение при зареждане на

системата, което Ви подканва да стартирате BIOS Setup (BIOS

настройка).

Инсталирали сте нов системен компонент, който изисква

допълнителни BIOS настройки или актуализация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на неправилни BIOS настройки

може да доведе до нестабилност или грешка при зареждане. Горещо

Ви препоръчваме да променяте BIOS настройките само с помощта на

квалифициран сервизен персонал.