ASUS ROG G551JX - Стартов екран

background image

Стартов екран

Екранът Старт се появява след като успешно се регистрирате в

своя потребителски акаунт. Той Ви помага да организирате всички

програми и приложения, от които се нуждаете, на едно единствено

място.

Windows

®

приложения

Тези приложения се намират на екрана Start (Старт) и се показват
във формат мозайка за улеснен достъп.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои приложения изискват регистрация в Microsoft

акаунт, за да могат да се стартират напълно.

background image

52

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC