ASUS ROG G551JX - Бутон Start (Старт)

background image

Бутон Start (Старт)

Windows® 8.1 има бутон Start (Старт), който Ви дава възможност

да превключвате между последните 2 приложения, които сте

отворили. Можете да получите достъп до бутона Start (Старт) от

Start screen (Стартов екран), когато сте в Desktop mode (Режим на

работния плот) и натиснете произволно приложение, показано на

екрана.

Бутон Start (Старт) в Start screen (Стартов екран)

ЗАБЕЛЕЖКА: Действителният цвят на Вашия бутон Start (Старт)

зависи от настройките, които сте избрали за Start screen (Стартов

екран).

Посочете с мишката левия ъгъл на Start screen (Стартов

екран) или произволно отворено приложение, за да

извикате бутона Start (Старт).

background image

56

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Бутон Start (Старт) в Desktop mode (Режим на работния плот)

Контекстно меню

Контекстното меню се появява като кутия с бърз достъп до някои

програми в Windows

®

8.1, когато натиснете и задържите бутона Start (Старт).

Конектстното меню включва също следните опции за изключване

на Вашия Notebook PC: Излизане, Заспиване, Изключване и

Рестартиране.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

57