ASUS ROG G551JX - Стартиране за пръв път

background image

Стартиране за пръв път

Когато стартирате Вашия компютър за пръв път, ще се появят

поредица от екрани, които ще Ви напътстват в конфигурирането на

основни настройки на Вашата операционна система

Windows

®

8.1.

За да стартирате Notebook PC за пръв път:

1.

Натиснете бутона за включване и изключване на Notebook

PC. Изчакайте няколко минути, докато се появи екранът за

настройка.

2.

От екрана за настройка, изберете езика, който да използвате

на Вашия Notebook PC.

3.

Внимателно прочетете лицензионните условия. Изберете I

accept (Приемам)

4.

Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате

следните основни елементи:

Персонализиране

Свържете се с интернет

Настройки

Вашият акаунт

5.

След като конфигурирате основните елементи, Windows® 8.1

продължава с инсталирането на Вашите приложения и

предпочитаните настройки. Уверете се, че Вашият Notebook

PC е включен по време на процеса на настройка.

6.

Когато процесът на настройка приключи, ще се появи

стартовият екран.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

51

Windows

®