ASUS ROG G551JX - Свързване към кабелни мрежи

background image

Свързване към кабелни мрежи

Можете също така да се свържете към кабелни мрежи, като

например локални мрежи и широколентова връзка към интернет с

помощта на LAN порта на Notebook PC.

ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с Вашия интернет доставчик или мрежов

администратор за помощ при настройка на Вашата интернет връзка.

За конфигуриране на Вашите настройки, вижте следните

процедури.

ВАЖНО! Уверете се, че между LAN порта на Вашия Notebook PC

и локалната мрежа е свързан кабел преди да извършите някое от

следните действия.