ASUS ROG G551JX - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Получавайте достъп до имейлите си, сърфирайте в интернет и

споделяйте приложения чрез уебсайтовете на социалните мрежи с

помощта на Wi-Fi връзката на Вашия Notebook PC.

ВАЖНО! Уверете се, че Airplane mode (Самолетен режим)е

изключен, за да разрешите Wi-Fi функцията на Вашия Notebook PC. За

още информация, вижте раздел Airplane mode (Самолетен режим) в

това ръководство.

Разрешаване на Wi-Fi

Разрешете Wi-Fi на Вашия Notebook PC с помощта на следните стъпки:

1.

Стартирайте лента Charms bar (лентата

Charms).

2.

Натиснете

и натиснете

.

3.

Изберете си точка за достъп от списъка с

налични Wi-Fi връзки.

4.

Щракнете върху Connect (Свързване), за да

стартирате мрежовата връзка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е да бъдете подканени

да въведете ключ за сигурност за разрешаване

на Wi-Fi връзката.

5.

Ако искате да разрешите споделяне между

Вашия Notebook PC и друга безжична система,

натиснете/щракнете върху Yes (Да). Натиснете/

щракнете върху No (Не), ако не искате да

разрешавате функцията за споделяне.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

71