ASUS ROG G551JX - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Използвайте Bluetooth, за да улесните безжичния пренос на данни с

други устройства с разрешен Bluetooth.

ВАЖНО! Уверете се, че Airplane mode (Самолетен режим)е

изключен, за да разрешите Bluetooth функцията на Вашия Notebook

PC. За още информация, вижте раздел Airplane mode (Самолетен

режим) в това ръководство.

Сдвояване с други устройства с разрешен Bluetooth

Трябва да сдвоите Вашия Notebook PC с други устройства с

разрешен Bluetooth, за да разрешите пренос на данни. За да

направите това, използвайте тъчпада, както следва:

1.

Стартирайте лента Charms bar (лентата Charms).

2.

Натиснете

, след което натиснете Change PC

Settings (Промени настройките на компютъра).

3. Под

PC Settings (Настройки на компютъра)

изберете Devices (Устройства), след това

натиснете Add a Device (Добави устройство), за да

търсите устройства с разрешен Bluetooth.

4.

Изберете устройство от списъка. Сравнете

паролата на Вашия Notebook PC с паролата,

изпратена на избраното от Вас устройство. Ако

са едни и същи, натиснете Yes (Да) за успешно

сдвояване на Вашия Notebook PC с устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: За някои устройства с разрешен bluetooth

е възможно да бъдете подканени да въведете паролата на

Вашия Notebook PC.

background image

72

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

или

1.

Стартирайте лента Charms bar (лентата

Charms).

2.

Натиснете

и натиснете

.

3.

Преместете плъзгача надясно, за да включите

Airplane mode (Самолетен режим).

Натиснете

.